0 4 min 2 lata

Raport BIK, który został stworzony w celu gromadzenia informacji na temat sytuacji finansowej konsumentów lub przedsiębiorców u niektórych osób budzi niepokój. Na szczęście osoba, która terminowo spłaca swoje zadłużenia, nie musi się niczego obawiać, a wręcz odwrotnie – konsument taki dzięki wskaźnikom liczonym przez BIK będzie miał większą zdolność kredytową. W poniższym artykule opiszemy czym jest raport BIK i czy każdy może go sprawdzić?

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest spółką akcyjną, zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz przez prywatne banki w celu gromadzenia i przechowywania i udostępniania informacji o historiach kredytowych zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Prawie bankowym.

Jak działa BIK?

W Biurze Informacji Kredytowej gromadzone są wszelkie informacje dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów, zakupów na raty, a nawet użytkowaniu debetu i karty kredytowej. O tym, czy nasza osoba będzie zweryfikowana pomyślnie, decyduje fakt terminowej spłaty zadłużenia. Jeśli nie zalegamy ze spłatą zobowiązań finansowych, to nie mamy się czego obawiać w przypadku gdy chcielibyśmy zaciągnąć kredyt, czy pożyczkę, w której sprawdzany jest omawiany raport. Konsumenci i przedsiębiorcy, którzy posiadają na swoim koncie zaległości w spłatach, będą posiadać np. status z negatywną historią kredytową.

Scoring czyli ocena punktowa BIK

Każdy bank i większość instytucji finansowych przed udzieleniem kredytu, czy pożyczki oceniają ryzyko związane z jego udzieleniem. Aby tego dokonać, potrzebują informacji o potencjalnym kredytobiorcy. Pomocna w tym jest również ocena punktowa, czyli scoring – im wyższy, tym lepiej dla kredytobiorcy.

Na ocenę punktową ma wpływ wiele zmiennych, wyliczanych przy pomocy specjalnych algorytmów. Od 2018 roku w BIK scoring można mieć wartość od 1 do 100 punktów. W otrzymanym raporcie znajdziemy więc informację, o ilości przyznanych punktów np. 83/100 punktów. W ocenie punktowej BIK ogromne znaczenie ma historia kredytowa i terminowe spłacanie rat.

Co wpływa negatywnie na wysokość scoring’u:

  • zaległości w spłatach,
  • przekroczenie limitu kredytowego lub wysoki poziom jego wykorzystania,
  • duża liczba wniosków o kredyt złożona w krótkim czasie,
  • duża liczba otwartych kredytów,
  • krótki czas od podjęcia ostatniego zobowiązania.

Scoring BIK ma pomóc w prognozie, czy dany klient będzie spłacał swoje zobowiązania regularnie i terminowo. W związku z tym, gdy w historii kredytowej pojawia się wiele otwartych i niespłaconych zobowiązań, to bank oceni, że przyznanie kredytu jest wysoce ryzykowne. Dlatego jeśli, konsument nie zostanie oceniony pozytywnie, może skorzystać z oferty instytucji pozabankowej, biorąc np. szybki kredyt.

Czy każdy może sprawdzić raport w BIK?

Raport BIK o naszej sytuacji możemy sprawdzić sami poprzez założenie konta i zalogowanie się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej. Taka wiedza przyda nam się gdy chcemy rozpocząć starania np. o kredyt hipoteczny. Ponadto do danych na nasz temat dostęp mają wszystkie banki i instytucje finansowe. Dodatkowo informacje te są dostępne dla firm ubezpieczeniowych, czy udzielających leasingów, a nawet telekomunikacyjnych. Co ważne, raport na nasz temat nie może być udostępniony osobom prywatnym. Ani my nie możemy takie raportu wygenerować. W przypadku, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś o naszym potencjalnym kontrahencie możemy, skorzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *